Hareket doğadan gelir

Hareket enerjinin  temel ilkesidir. Madde durmak, hareketsizlik üzerine kurulmuşken, enerji hareket üzerine kurulmuştur. Doğası gereği insanın Nihai Madde’yi anlaması için önce eylemi yani enerjiyi anlaması gerekir.
YogaKioo Dergi’nin İlkbahar sayısında Nihai Madde’yi anlamak için Sapta Rişi’lerden biri olan Vişvamitra’nın nasıl bir eylem zinciri içinden hareketsizliğe doğru çekildiği üzerinde duruyoruz.

Yeterince hızlı hareket ettiğinde hareketsizlik başlar. Tıpkı çok hızlı hareket eden bir cismin duruyor gibi gözükmesi de bundandır. Hareket, hareketsizce devam eder.

Bu hareketin temel kaynağı ve hareketsizliği doğuran doğaya nasıl çekilenebileceğini inceliyoruz. Kemik ve kas gibi; hareketi ve hareketsizliği sağlayan birbirinden ayrı ama aynı bütünü oluşturan iki yapının sattvik doğasını derinlemesine önünüze seriyoruz.